Zajímavá vás, kolik utratíte ročně za provoz nejrůznějších spotřebičů v domácnosti nebo ve firmě? Jak nákladná tato zařízení jsou? Potom čtěte dál a my vám ukážeme, jak se domoci velice konkrétních čísel. Každý jistě moc dobře zná cenu aktuální elektřiny, kterou si však nedokáže dát do souvislosti s celkovými ročními výdaji, potažmo jednotlivými spotřebiči. Průměrná cena za 1 kWh je odvislá od zvoleného tarifu a pohybuje se mezi částkou 4,– až 5,– Kč. Asi vás ale zajímá, k čemu vám tento údaj je, pakliže si nedokážete vypočíst spotřebu elektrické energie svých spotřebičů? To se však velice brzy změní.

 

Ukazatel energetické náročnosti

Nejprve bychom měli zmínit, že úspora za elektřinu u vámi zakoupeného výrobku, může být do značné míry ovlivněna energetickými štítky, které prostřednictvím písmen abecedy symbolizují určitou spotřebu a nákladnost provozu daného zařízení. Vzhledem k tomu, že jde o údaj typu – A, B, C, atd., je velice složité poznat přesnou spotřebu, pro laika to však může být alespoň prvopočáteční impuls k tomu, zda se potřebnému výrobku vyhnout či nikoliv.

V mnohých případech však naleznete sortiment, který je označován jenom písmenem „A“ a je doplněn o diakritické znaménko, určující jeho větší ekonomičnost týkající se provozu, tedy A+, A++, A+++.

Ač jde o přínosný a praktický prvek, stále to není ono a ke své roční spotřebě se zkrátka musíte dopočítat daleko propracovanějším způsobem. Jak tedy zjistit nákladnost chladničky, mrazničky, televizoru nebo počítače?

Výpočet spotřeby elektrické energie

K mnohem hodnotnějším údajům se budete muset dopracovat prostřednictvím běžně dostupné veličiny, kterou je příkon. Každý spotřebič ve vaší domácnosti či kdekoliv jinde, je totiž obdařen viditelným štítkem, který se nachází hlavně v jeho zadní části. A právě zde je uvedena veličina s názvem příkon, jejíž měrnou jednotkou je Watt (W).

Pakliže zjistíte tento údaj, víte spotřebu elektřiny daných produktů během jejich provozu, z čehož lze vypočítat celkovou roční nákladnost v penězích. Ukažme si onen jednoduchý propočet na obyčejné televizi.

Příkon televizoru 100 W x délka běhu televizoru např. 5 hodin denně = 500 W neboli 0,5 kW za den.

Toto je důležitý údaj, ze kterého následně vyjdeme při výpočtu cenových nákladů na průměrný roční provoz televizoru.

Příkon TV za den 0,5 kW x 365 dní v roce x cena za 1 kWh cca 5,– Kč = 912,50,– Kč

Díky jednoduchému vzorečku se tak domůžete výsledné ceny 912,50,– Kč za spotřebu elektrické energie televizoru, který poběží průměrně pět hodin denně, každý den v roce.

Spotřeba elektřiny všech spotřebičů a následné snížení nákladů

Obdobným způsobem samozřejmě postupujete v případě spotřeby elektrické energie u všech ostatních zařízení, produktů a výrobků v celém domě. Vždy však přihlížejte k průměrné denní spotřebě, tím je myšleno plnohodnotnému provozu daného doplňku.

Mezi energeticky nejnáročnější spotřebiče samozřejmě patří lednička a chladnička, nebo jejich kombinovaná varianta. Dále je to pak elektrický sporák, trouba, pračka, myčka nádobí, mikrovlnná trouba, ale i stolní počítač a řada dalších, často používaných výrobků.

Vaše výsledné ceny za spotřeby elektřiny samozřejmě mohou ovlivnit dodavatelé elektřiny a jejich správná volba. Do značné míry to může být promyšlený nákup elektrospotřebičů, jež se budou pyšnit daleko nižší spotřebou a tedy i menšími celoročními náklady. Pokud zrovna neplánujete nákup všeho zařízení, propočtěte si alespoň spotřebu vysloužilé techniky, která je oproti moderním produktům někdy až mnohonásobně dražší z hlediska provozu.

Dobrým pomocníkem může být i odkaz: www.vypocitejto.cz/energie/spotreba-elektriny.html

Menu