Ve Velké Británii vyroste offshore větrný park Dogger Bank, který svým instalovaným výkonem 4,8 GW téměř 8krát přesáhne současný největší mořský větrný park na světě – London Array.

Picture1aa Na začátku srpna 2015 dostala ve Velké Británii zelenou druhá část větrného offshore parku v oblasti Dogger Bank s názvem Teeside A&B a plánovaným instalovaným výkonem 2,4 GW. Dohromady s Dogger Bank Creyke Beck, která získala povolení ke stavbě v únoru 2015 bude mít tento větrný park v Severním celkový instalovaný výkon 4,8 GW, což je pro srovnání součet instalovaných výkonů téměř všech offshore větrných elektráren ve Velké Británii, jež jsou nyní v provozu.

Dogger Bank tak bude téměř 8 krát větší než současný největší mořský větrný park na světě London Array s instalovaným výkonem 630 MW.
Investorem tohoto gigantického větrného projektu je konsorcium Forewind a plánovaný instalovaný výkon z něj udělá největší elektrárnu ve své kategorii na světě. Teeside A&B budou dvě samostatné elektrárny, každá o výkonu 1,2 GW a s 200 turbínami a budou umístěny 165 kilometrů od pobřeží Velké Británie.

Dogger Bank 2

Poloha větrného parku. Zdroj: forewind

Projekt Dogger Bank Teeside A&B se připravoval více než 4 roky. Forewind je rovnoměrně vlastněn energetickými giganty RWE, SSE, Statkraft a Statoil. Studie proveditelnosti byla nejrozsáhlejší v historii offshore větrných elektráren a jedná se vskutku o velkolepý projekt. Ministr Velké Británie pro Energii a klimatické změny Lord Bourne se vyjádřil k projektu takto:
„Díky vládní podpoře je Velká Británie světovým lídrem v oblasti offshore větrné energie. Vzhledem ke stavbě Northern Powerhouse chceme, aby místní komunita využila výhody našich investic a zelených pracovních pozic (pozn. autora: v originále stále více používaný termín “green jobs“ pro pracovní místa spojená se zelenou energetikou) z nízkouhlíkových projektů jako je offshore větrný projekt Dogger Bank.“

Ačkoliv se jedná o největší plánovaný offshore větrný park na světě, podle původního plánu měl být ještě větší – s instalovanou kapacitou 7,2 GW. V plánu bylo vybudovat třetí část nazvanou Dogger Bank Teeside C&D, také o kapacitě 2,4 GW a rozdělenou na dvě velké elektrárny podobně jako projekt Teeside A&B. Třetí část byla konsorciem Forewind zamítnuta pár dní po získání povolení pro Teeside A&B a práva na tuto oblast a zbylou oblast Dogger Bank zóny byla vrácena zpátky Crown Estate. Nicméně i přes tuto skutečnost oznámenou pár dní po úspěchu získání druhé licence se očekává, že projekt bude vybudován v nynější podobě podle plánu.
Úvodní fotografie: Martin Pettitt

Autor: Jan Votruba

Menu