Větrné a solární elektrárny

Větrné elektrárny

Větrné elektrárny jsou alternativou fotovoltaiky k výrobě tzv. zelené energie. Jedná se o moderní technologii principu využití síly větru. Vzhledem ke svému charakteru se velmi dobře doplňují právě se solárními systémy, neboť slunce často svítí během období s nízkými rychlostmi větru a naopak.

Větrné elektrárny ve spojení s fotovoltaikami jsou také díky této skutečnosti vhodnou kombinací pro tzv. ostrovní systémy (nejsou spojeny s distribuční elektrickou sítí – off- grid systémy), protože jejich kombinace dává předpoklad trvalejšího dodávání elektrické energie.

Dále se dají vhodně kombinovat s akumulátory, které zajistí využitelnost energie 24 hodin, 7 dní v týdnu.

 

Solární elektrárny

Sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj, který je po celém světě zcela zdarma. S využitím solární elektrárny je možné tuto energii přeměnit na elektřinu a tím získávat energii na provoz domácnosti nebo firemních prostor.

Solární panely se skládají z dílčích solárních článků, které po dopadu světla generují elektrické napětí. Celý tento proces však závisí na chemickém prvku, který má pro tento jev specifické vlastnosti a tím je křemík. Tento prvek má polovodivé vlastnosti a jeho zpracováním z křemenného písku získáme čistý krystalický křemík. Z něj se pak vyrábí solární články.

Číst dál...

Menu